Scroll Top

Polityka prywatności

POlityka prywatności serwisu posadzto.pl

1. Poniżej znajdziesz wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej: https://posadzto.pl i wszystkich jej podstronach.

2. Administratorem strony internetowej i Twoich danych osobowych jest: Konrad Chlipała Clickarts ul. Sadka 44, 30-690 Kraków 31-223 Kraków, NIP 6792765631.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych :

  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
  • numer telefonu;
  • adres i nazwa firmy;
  • treść wiadomości kontaktowej.

7. Administrator zbiera powyższe dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis posadzto.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

13. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

MECHANIZM COOKIES

1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.

2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.

3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, lub korzystnaie z niego w ograniczony sposób.

4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.

5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu oraz do podejmowania działań, o których mowa w ust. 8 poniżej.

8. Administrator, w celu realizowania działań marketingowych, może w stosunku do Użytkowników korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie i prezentowanie spersonalizowanych ofert kierowanych do określonych Użytkowników, jak również umożliwiających automatyczny kontakt marketingowy w formie wiadomości e-mail i powiadomień push. Administrator może w tym celu wykorzystać dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie, uzyskanych za pośrednictwem Plików Cookies lub zbliżonych technologii. Przetwarzanie takich danych pozwala na analizę zachowania określonych grup Użytkowników korzystających z Serwisu i automatyczne tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać ich preferencjom i zainteresowaniom, nie wywołując jednak żadnych skutków prawnych i nie wpływając istotnie na sytuację Użytkowników.

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

10. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na komputerach:

informacje o tym w tym jak usunąć pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony internetowej) są dostępne pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na urządzeniach z systemem Android:

informacje o tym w tym jak usunąć pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony internetowej) są dostępne pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na urządzeniach z systemem iOS:

informacje o tym w tym jak usunąć pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony internetowej) są dostępne pod adresem: https://support.google.com/accounts/answer/61416

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Firefox:

informacje o tym w tym jak usunąć pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony internetowej) są dostępne pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce IE:

informacje o tym w tym jak usunąć pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony internetowej) są dostępne pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera:

informacje o tym w tym jak usunąć pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony internetowej) są dostępne pod adresem: https://help.opera.com/pl/jak-mozemy-ci-pomoc/preferencje-przegladania/#cookies

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem MacOS:

informacje o tym w tym jak usunąć pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony internetowej) są dostępne pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac oraz https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari na urządzeniach mobilnych z systemem iOS:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem iOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Apple pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/ht201265

11.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.